« Ny outfit | Main | Spinnsugen? »

August 16, 2010

Comments

Loop! Fin garnaffär... trevligt folk. http://www.loopknitting.com/shop.html

Icke ullrelaterat, men en tur i London Eye är verkligen att rekommendera om det är skapligt väder. Och är ni det minsta intresserad av vin får ni inte missa ett besök på Vinopolis, ligger inte så långt från Tate Modern. Ett kanonintressant ställe om man vill veta lite mer om vin.

Måste säga att jag är avis på dej, själv kom jag hem därifrån i går, men hade tyvärr inte tillfälle att ge mej in i centrala delarna, höll mej ute i och kring Grenwich. Men det är inte illa där heller, vill ni se nåt lite utanför de vanligaste områdena är det inte helt fel.

Hursom helst och vad ni hittar på önskar jag er en jättehärlig vecka!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Stashen 2012

  • Stashen 2012
    Ett av målen 2012 är att använda så mycket som möjligt av min stash till projekt. Ibland måste jag komplettera, och ibland kommer jag säkert vilja köpa något nytt, men här dokumenterar jag alltihop. Målet är att hamna på mindre stash än när året började.

Svea spinnargille

September 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gamla bloggen