« Nålbunden mössa | Main | Julklappsstickning igen »

January 20, 2009

Comments

Låter trevligt. Har definitivt fastnat i invanda hjulspår. Har aldrig gått någon spinnkurs och har inte haft en tanke på att man kan läsa böcker eller leta på nätet, så det har bara blivit som det blir. Lärde mig spinna 1990 av en kvinna på Irland som i sin tur var självlärd. Hittills har jag varierat mig med olika fibrer och färger. Nya tekniker skulle vara en välkommen utmaning.

Är själv väldigt ny på det här och kan behöva lära mig så jag är gärna med! Än så länge har jag bara varierat fibrer, tjocklek samt tvinnat eller enkelt garn.

Jag är värsta nybörjaren men har rätt gott om ull och ett brinnande intresse!
Det är hur kul som helst att få likasinnade att prata ull - kanske lite får- med!
Fantastisk idé!
Klart man e me!
Rimmet bjuder jag på, det bara kom.

Hej Tina,
Är gärna med, så rolig idé!

Kram från Anna

Ok, jag är redo! Shoot!

Åh! Skulle verkligen(!) vilja vara med =)

Jag är redo, spinnrocken står utan ull och väntas på att (förhoppningsvis) fyllas.

Du har fått en utmärkelse på min blogg. Ha det bra.

Det låter som en jättebra grej. Måste man göra något särskilt för att vara med?

Oj! Jag vill vara med :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Stashen 2012

  • Stashen 2012
    Ett av målen 2012 är att använda så mycket som möjligt av min stash till projekt. Ibland måste jag komplettera, och ibland kommer jag säkert vilja köpa något nytt, men här dokumenterar jag alltihop. Målet är att hamna på mindre stash än när året började.

Svea spinnargille

September 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gamla bloggen